Uživateli se webinář zobrazí v menu Moje vzdělávací akce.

Pro vstup do webináře je nutné kliknout na ikonu ( i ) a následně v dialogovém okně na odkaz Spustit webinář (případně jiný text, dle nastavení webináře).

Poté bude uživatel vyzván k zadání jména a spustí se okno webináře.