Pro vyhodnocení dokončeného webináře je nutné potvrdit účast na webináři u jednotlivých účastníků. 

Přejdete na menu Vzdělávací akce - detail webináře - Vyhodnocení a potvrďte účast u uživatelů, kteří se webináře zúčastnili. 

 

Pokud jste v základním nastavení webináře zvolili jiné parametry pro vyhodnocení vzdělávací akce (webináře), postupujte obdobně.