Vytvořte si kurz v aplikaci Power Point. Vzor kurzu s návody naleznete na hlavní stránce administrace LMS EDUNIO.

Nahrání prezentace do EDUNIA:

Vyčkejte, dokud nebude prezentace převedena na kurz. Tento proces může trvat i několik minut. O dokončení můžete být infmováni e-mailovou zprávou.

Zařazení nové lekce do kurzu:

Po provedení úprav klikněte na tlačítko Uložit.