Všichni zaměstnanci, kteří na pracovních cestách řídí služební nebo soukromé motorové vozidlo.